۷ آذر ۱۴۰۱

برنامه‌های کمیته رفاهی صندوق بازنشستگی فولاد به منظور افزایش رفاه بازنشستگان

 

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، حسین عامریان در این جلسه، ارتقای برنامه های رفاهی بازنشستگان را یکی از اولویت های اصلی صندوق دانست و گفت: مورد انتظار است همه بخش های صندوق در راستای این هدف اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، شرکت مرآت کیش را بازوی اجرایی صندوق در اجرای برنامه های رفاهی برای بازنشستگان خواند و اذعان نمود: ضروری است کلیه معاونت‌های صندوق در این خصوص با شرکت مرآت کیش تعامل مطلوبی داشته باشند.

گفتنی است، سلیمی جهرمی مشاور عالی مدیرعامل، محسنی مدیرکل حوزه مدیرعامل، باباخانی سرپرست معاونت فنی و عملیات بیمه ای، نصیری سرپرست معاونت مالی و منابع انسانی و شهیدی سرپرست شرکت مرآت کیش به همراه اعضای هیات مدیره این شرکت در این جلسه حضور داشتند.

شهیدی سرپرست شرکت مرآت کیش با ارائه گزارشی در این جلسه، اقدامات این شرکت در خصوص اجرای برنامه‌های رفاهی برای بازنشستگان از جمله سفرهای زیارتی مشهد را تشریح کرد.

فهرست مطالب