۴ آذر ۱۴۰۱

سومین جلسه کمیته اجرایى همایش تجلیل از چهره هاى ماندگار

سومین جلسه کمیته اجرایى همایش تجلیل از چهره هاى ماندگار صندوق بازنشستگى فولاد برگزار شد.
در این جلسه که در سالن جلسات شرکت مرآت کیش برگزار شد و درمورد موارد مهم پیش رو و همچنین هماهنگى بین کمیته هاى مختلف بحث و گفتگو شد.

فهرست مطالب