*ارائه خدمات رفاهی و گردشگری سالانه به بیش از یک میلیون نفر

* ۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و جذب سرمایه در صنعت گردشگری

*ارتقاء جایگاه شرکت مرآت کیش به

-یکی از ۵ شرکت برتر در حوزه ارائه خدمات رفاهی و گردشگری بازنشستگی

-یکی از ۱۰ شرکت برتر ارائه دهنده خدمات گردشگری با کیفیت و نوآورانه در کشور

-یکی از ۳ مرکز تحقیق و توسعه و پیشرو در صنعت گردشگری کشور