۵ آذر ۱۴۰۱

هتل گاجره حامى مسابقات جام جهانى اسکى روى چمن

برگزاری رقابتهای جام جهانی اسکی روی چمن در پیست دیزین، با حمایت هتل بزرگ گاجره

فهرست مطالب