۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مرات کیش

مهدی شهیدی: به زودی شرکت مرات کیش در بین ۵شرکت برتر کشور در حوزه رفاهی قرار دارد مهدى شهیدى، مدیرعامل شرکت مرآت کیش ضمن ارائه گزارشى از عملکرد مالى، برنامه…

ورود تیم ملی اسلواکی به هتل گاجره

  ▫️اعضای تیم ملی اسکی روی چمن اسلواکی ساعتی پیش وارد هتل گاجره شد. 🔺به گزارش روابط عمومی شرکت مرآت کیش، این تیم جهت شرکت در رقابتهای جام جهانی اسکی…