۴ آذر ۱۴۰۱

تهران-خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) – خیابان هشتم – شماره ۱۵ – طبقه چهارم

تلفن:  ۶ -۸۸۷۵۴۹۴۴  (۰۲۱)

فکس :  ۸۸۷۴۵۴۳۲  (۰۲۱)

پست الکترونیک : info@meratkish.ir