رئیس محترم جمهور

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلام؛

ما کاربران اینترنت ثابت و اینترنت همراه در ایران با تصمیم اخیر اپراتورها و دولت مبنی بر افزایش تعرفه و قیمت بسته‌های اینترنت مخالفیم. این تصمیم ناعادلانه، غیرمنطقی و ناموجه است؛ زیرا بار سنگینی را بر دوش مردمی که هم‌اکنون از مشکلات اقتصادی، تورم و… رنج می‌برند، تحمیل می‌کند.

اینترنت یک کالای لوکس نیست، بلکه یک ضرورت و یک حق برای همه شهروندان است. ابزاری حیاتی برای آم…

رئیس محترم جمهور

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلام؛

ما کاربران اینترنت ثابت و اینترنت همراه در ایران با تصمیم اخیر اپراتورها و دولت مبنی بر افزایش تعرفه و قیمت بسته‌های اینترنت مخالفیم. این تصمیم ناعادلانه، غیرمنطقی و ناموجه است؛ زیرا بار سنگینی را بر دوش مردمی که هم‌اکنون از مشکلات اقتصادی، تورم و… رنج می‌برند، تحمیل می‌کند.

اینترنت یک کالای لوکس نیست، بلکه یک ضرورت و یک حق برای همه شهروندان است. ابزاری حیاتی برای آم…