وزیر محترم ورزش و جوانان

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه سپاهان اصفهان تنها نماینده حال حاضر ایران در مسابقات آسیایی است و نیازمند حمایت و آرامش روحی و روانی برای این رقابت‌ها و همچینن رقابت‌های لیگ برتر فوتبال را دارد، اما برخی از مسئولین حال حاضر در عرصه ورزش کشور چندان راغب به این موفقیت نبوده و با بهانه‌تراشی و تخلفات متعدد فدراسیون فوتبال به جهت مانع‌تراشی و رعایت قوانین به صورت سلیقه‌ای از طرف سران این فدراسیون، از جنابعالی تقاضا می‌…

وزیر محترم ورزش و جوانان

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه سپاهان اصفهان تنها نماینده حال حاضر ایران در مسابقات آسیایی است و نیازمند حمایت و آرامش روحی و روانی برای این رقابت‌ها و همچینن رقابت‌های لیگ برتر فوتبال را دارد، اما برخی از مسئولین حال حاضر در عرصه ورزش کشور چندان راغب به این موفقیت نبوده و با بهانه‌تراشی و تخلفات متعدد فدراسیون فوتبال به جهت مانع‌تراشی و رعایت قوانین به صورت سلیقه‌ای از طرف سران این فدراسیون، از جنابعالی تقاضا می‌…