بسمه تعالی

وزیر محترم ارتباطات

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رسانیم که در رابطه با مصوبه افزایش ۳۳ درصدی تعرفه اینترنت، متأسفانه به‌طور غیر منتظره و بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی، قیمت کالا/خدمات مذکور به نسبت ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

با توجه به این موضوع و با توجه به اینکه قرار بود فقط ۳۳ درصد افزایش صورت پذیرد، لطفاً پرونده مذکور را پیگیری نموده و دلایل دقیق و علل این تغییرات را برای ما توضیح داده و نسبت به بازگشت ق…

بسمه تعالی

وزیر محترم ارتباطات

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رسانیم که در رابطه با مصوبه افزایش ۳۳ درصدی تعرفه اینترنت، متأسفانه به‌طور غیر منتظره و بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی، قیمت کالا/خدمات مذکور به نسبت ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

با توجه به این موضوع و با توجه به اینکه قرار بود فقط ۳۳ درصد افزایش صورت پذیرد، لطفاً پرونده مذکور را پیگیری نموده و دلایل دقیق و علل این تغییرات را برای ما توضیح داده و نسبت به بازگشت ق…