بسمه تعالی

جناب آقای هاشمی
شهردار محترم خورزوق

با عرض سلام و خسته نباشید.
ما مردم ساکن شهرک سیمرغ، با امضای این کارزار تقاضای خود را مبنی بر اختصاص خط اتوبوس واحد مستقیم از اصفهان به شهرک سیمرغ را مطرح می‌نماییم.

با توجه به اینکه تا رسیدن به نزدیکترین ایستگاه مترو زمان و هزینه‌ی زیادی صرف رسیدن می‌گردد و همچنی…

بسمه تعالی

جناب آقای هاشمی
شهردار محترم خورزوق

با عرض سلام و خسته نباشید.
ما مردم ساکن شهرک سیمرغ، با امضای این کارزار تقاضای خود را مبنی بر اختصاص خط اتوبوس واحد مستقیم از اصفهان به شهرک سیمرغ را مطرح می‌نماییم.

با توجه به اینکه تا رسیدن به نزدیکترین ایستگاه مترو زمان و هزینه‌ی زیادی صرف رسیدن می‌گردد و همچنی…