با سلام

وزیر محترم میراث فرهنگی

رئیس محترم اداره میراث فرهنگی شهرستان نور

شهردار محترم بلده نور

سلام

به استحضار می‌رسانیم که شهرستان نور جاذبه‌های توریستی بی‌شماری در دل خود جای داده است که تعداد زیادی از این جاذبه‌ها تاریخی بوده و مربوط به روزگاران قدیم و کهن می‌باشند؛ یکی از جاذبه‌های توریستی-تاریخی شهر نور مقبره سلاطین استندار است که چندین قرن قدمت دارد و در روستایی کمرود …

با سلام

وزیر محترم میراث فرهنگی

رئیس محترم اداره میراث فرهنگی شهرستان نور

شهردار محترم بلده نور

سلام

به استحضار می‌رسانیم که شهرستان نور جاذبه‌های توریستی بی‌شماری در دل خود جای داده است که تعداد زیادی از این جاذبه‌ها تاریخی بوده و مربوط به روزگاران قدیم و کهن می‌باشند؛ یکی از جاذبه‌های توریستی-تاریخی شهر نور مقبره سلاطین استندار است که چندین قرن قدمت دارد و در روستایی کمرود …