بسمه تعالی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

وزیر محترم‌ دفاع

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید به دلیل مشکلات مالی خصوصا برای سربازان متاهل و درآمد نداشتن سربازان به‌جز حقوق سربازی و نو شدن سال جدید، امید است با عنایت شما بزرگواران به سربازان این مرز و بوم که از جان و وقت و جوانی و خانواده‌شان می‌گذرند تا به میهن خویش خدمت کنند و از ناموس خود دفاع ک…

بسمه تعالی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

وزیر محترم‌ دفاع

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید به دلیل مشکلات مالی خصوصا برای سربازان متاهل و درآمد نداشتن سربازان به‌جز حقوق سربازی و نو شدن سال جدید، امید است با عنایت شما بزرگواران به سربازان این مرز و بوم که از جان و وقت و جوانی و خانواده‌شان می‌گذرند تا به میهن خویش خدمت کنند و از ناموس خود دفاع ک…