“سرمایه‌گذاری در حوزه استارتاپ‌ها” ضامن آینده روشن صنعت گردشگری

یک فعال حوزه گردشگری با تاکید بر لزوم "سرمایه‌گذاری در حوزه استارتاپ‌ها" به عنوان ضامن آینده روشن صنعت گردشگری گفت: در کشورمان به دلیل برخی کاستی‌ها در حوزه زیرساخت‌های گردشگری نظیر هتلینگ و ناوگانهای حمل و نقل در جذب گردشگر با مانع رو‌به‌رو هستیم. ... ادامه مطلب

سرمایه‌گذاری سبز توسعه پایدار گردشگری را تضمین می‌کند/ گردشگری مهارکننده ایران‌هراسی

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری مرآت کیش، گفت: توجه به گردشگری پاک و سرمایه‌گذاری سبز مسیر یک دهه پیش‌روی این صنعت در جهان است و افزایش جذب گردشگر، ارز خارجی و توسعه پایدار گردشگری را در کشور ترسیم و تضمین می‌کند. ... ادامه مطلب